Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Захтев за упис

 Јавни позив - набавка намирница 

Годишњи план рада за 2021/22 годину

 Предшколски програм рада за 2021. годину

 Правилник ПУ "Радост"

 Ценовник услуге смештаја деце у ПУ "Радост" Врњачка Бања

 Правилник о јавним набавкама по новом Закону о јавним набавкама

 Правилник оо јавним набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама

 Одлука о доношењу правилника о планирању и спровођења јавних набавки

 Одлука о доношењу правилника о планирању и спровођењу јавник набавки на које се на примењује Закон о јавним набавкама   

Годишњи план рада за 2020 - 2021

 Позив за подношење понуда ЈН 02/2020

 Конкурсна документација ЈН 02/2020

 Позив за подношење понуда ЈН 03/2020

 Конкурсна документација ЈН 03/2020

 Позив за подношење понуда ЈН 01/2020

 Конкурсна документација ЈН 01/2020

 Акциони план за 2020

 Развојни план 2020 - 2024

 Позив за подношење понуда ЈН04/2019

 Конкурсна документација ЈН 04/2019

 Позив за подношење понуда ЈН 06/2019

 Конкурсна документација ЈН 06/2019

 Годишњи план 2019/20

 Акциони план за самовредновање

 Позив за подношење понуда - Јавна набавка: Намештај и друга опрема за потребе васпитне групе "Грачац"

 

 Конкурсна документација - Јавна набавка: Намештај и друга опрема за потребе васпитне групе "Грачац"

 

 Позив за подношење понуда - Јавна набавка радова - радови на адаптацији простора за васпитну групу "Грачац"

 

 Конкурсна документација - Јавна набавка радова - радови на адаптацији простора за васпитну групу "Грачац"

 

 Предшколски програм рада - 2018. године

 

 Развојни план 2016-2021. године

 

 Акциони план за 2019. годину

 

 Конкурс за упис деце 2019/20

 

 Позив за подношење понуда ЈН 3/2019 - набавка електричне енергије

 

 Конкурсна документација ЈН 3/2019 - набавка електричне енергије

 

 Позив за подношење понуда - средства за хигијену 2019

 

 Конкурсна документација - намирнице 2019

 

 Позив за подношење понуда - намирнице 2019

 

 Годишњи план 2018/19

Fields marked with * are required.
Flag Counter