Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Одлука о измени годишњег плана јавни набавки за 2024. годину
Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

 План јавних набавки за 2024. годину

 Годишњи план јавних набавки за 2024. годину 

Одлука о доношењу Годишњег плана јавних набавки за 2023. годину 

Монографија П.У. "Радост"

 Годишњи план рада за 2023/24

 Акциони план за самовредновање за 2023/24

 Извештај тима за самовредновање за 2022/23

 Акциони план тима за заштиту од насиља за 2023/24

 Извештај о раду за 2022/23

 Програм о заштити деце

 Председници актива за 2022/23

 Захтев за упис

 Јавни позив - набавка намирница 

 Правилник ПУ "Радост"

 Ценовник услуге смештаја деце у ПУ "Радост" Врњачка Бања

 Правилник о јавним набавкама по новом Закону о јавним набавкама

 Правилник оо јавним набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама

 Одлука о доношењу правилника о планирању и спровођења јавних набавки

 Одлука о доношењу правилника о планирању и спровођењу јавник набавки на које се на примењује Закон о јавним набавкама   

 Позив за подношење понуда ЈН 02/2020

 Конкурсна документација ЈН 02/2020

 Позив за подношење понуда ЈН 03/2020

 Конкурсна документација ЈН 03/2020

 Позив за подношење понуда ЈН 01/2020

 Конкурсна документација ЈН 01/2020

 Развојни план 2020 - 2024

 Позив за подношење понуда ЈН04/2019

 Конкурсна документација ЈН 04/2019

 Позив за подношење понуда ЈН 06/2019

 Конкурсна документација ЈН 06/2019

 Акциони план за самовредновање

 Позив за подношење понуда - Јавна набавка: Намештај и друга опрема за потребе васпитне групе "Грачац"

 Конкурсна документација - Јавна набавка: Намештај и друга опрема за потребе васпитне групе "Грачац"

 Позив за подношење понуда - Јавна набавка радова - радови на адаптацији простора за васпитну групу "Грачац"

 Конкурсна документација - Јавна набавка радова - радови на адаптацији простора за васпитну групу "Грачац"

 Позив за подношење понуда ЈН 3/2019 - набавка електричне енергије

 Конкурсна документација ЈН 3/2019 - набавка електричне енергије

 Позив за подношење понуда - средства за хигијену 2019

 Конкурсна документација - намирнице 2019

 Позив за подношење понуда - намирнице 2019

 

Fields marked with * are required.
Flag Counter